Integritetspolicy

Ingli Sweden är personuppgiftsansvariga enligt Dataskyddsförordningen för behandling av personuppgifter.

Rättigheter för dig som personuppgiftslämnare:

Ingli Sweden, nedan kallat Bolaget, månar om den personliga integriteten för dig som besöker webbplatsen. Vi ansvarar för att de personuppgifter som samlas in av oss på webbplatsen inglisweden.com endast används för avsett ändamål. Vi skyddar dem mot obehörig åtkomst och användning.

På den här sidan finns en sammanfattning av våra skyldigheter och dina rättigheter som personuppgiftsregisterare.

 

Behandling av personuppgifter:

För att vi ska kunna svara på en fråga eller uppfylla en begäran från dig, måste du ibland lämna personuppgifter, t.ex. namn, adress, organisation, mejladress och telefonnummer. Den informationen används för att kontakta dig. Rätten att lagra dina personuppgifter baseras på rätten om intresseavvägning.

  • Personuppgifter som lämnas under PenValue-Bloggen och våra blogginlägg används för att hålla dig löpande informerad via e-post då ny information läggs upp.
  • Personuppgifter som lämnas under Kunskap & Inspiration används för att skicka den information du efterfrågar.
  • Personuppgifter som lämnas när vi har aktiviteter eller events används för att informera och boka dig för aktiviteter du är intresserad av att delta på.
  • Personuppgifter som lämnas i syfte att bli kontaktad används för att kunna kontakta dig och ge dig den hjälp du efterfrågar.
  • Personuppgifter som lämnas i syfte att Beställa Prover används för att kunna kontakta dig och skicka de prover du efterfrågar.

På din begäran kan personuppgifter komma att lämnas ut till Bolagets partners (återförsäljare). En sådan begäran är t.ex. när personuppgifter lämnas under Hitta Partner där syftet är att komma i kontakt med en återförsäljare. Det kan också vara efter en begäran eller ett medgivande som kommit från dig vid direkt kontakt med Bolaget.

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut till underleverantörer som Bolaget anlitar för att utföra en tjänst, så som konsulttjänster inom t.ex. webb och marknadsföring, IT- och säkerhetstjänster, undersökningar, inbjudningar eller andra uppdragstjänster. Sådan underleverantör är personuppgiftsbiträde åt Bolaget.

Då du lämnar dina personuppgifter till Bolaget skall du känna dig trygg. Vi vidtar därför alla rimliga åtgärder för att dina personuppgifter skall vara skyddade. Bland annat utnyttjas SSL säkerhet. Behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen. De system vi använder för att lagra dina uppgifter är i grunden anpassade för att följa den lagstiftning och de förordningar för personuppgifter som finns i Sverige och övriga EU och som finns beskrivna här.

Om du har frågor rörande denna Integritetspolicy eller om Bolagets behandling av personuppgifter, eller vill ha felaktiga uppgifter rättade är du välkommen att kontakta oss på info@inglisweden.com. Du har även rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Bolaget. Sådan begäran om registerutdrag ska göras skriftligen, vara egenhändigt undertecknad av dig och postas till: Ingli Sweden, Att: Personuppgiftsansvarig, Box 7334, 187 14 Täby

 

Dina rättigheter då du lämnar dina personuppgifter:

Vi registrerar bara de uppgifter som vi behöver för det syfte som beskrivs ovan. Som uppgiftslämnare har du alltid rätten att:

  • Ta del av den information som vi lagrar om dig
  • Ändra eller uppdatera den information vi lagrar om dig
  • Informationen raderas och tas bort
  • Informationen lagras men inte längre kan knytas till dig som person

Du har också rättighet att få information om det sker ett intrång i Bolagets dataregister, vilket då meddelas genom e-postmeddelande från oss.

 

Fysisk- och Digital information i olika kanaler:

Bolaget kommer att skicka fysisk- och digital information till dig som kan knytas till din yrkesroll. Vi kommer nyttja information i olika format så som text, grafik och bilder i e-postmeddelanden och fysiska utskick, samt använda oss av olika kanaler beroende på informationens innehåll och syfte.

 

Hur länge sparas personuppgifter?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi skall kunna erbjuda dig fysisk- och digital information så som beskrivs ovan. Om du inte längre vill ta del av information kan du avregistrera dig antingen direkt i samband med ett digitalt utskick från Bolaget eller genom att kontakta oss på info@inglisweden.com.

 

Länkar:

På webbplatsen inglisweden.com finns länkar till andra webbplatser. Denna integritetspolicy gäller inte för dessa webbplatser, utan du bör ta del av dessa webbplatsers integritetspolicy innan du lämnar ut dina personuppgifter där.

 

Besökaridentifiering – Cookies:

På webbplatsen inglisweden.com används cookies, d.v.s. små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat kan spara personliga inställningar och gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen. De flesta webbläsare är förinställda på att acceptera cookies med du kan själv ändra inställningar och välja om du vill ta emot dem eller inte. Läs mer om Cookies och vad de används till i vår Cookie Policy