Kunskap & Inspiration

Vi ger dig kunskap och inspiration om pennans värde som produktmedia.

Låt dig inspireras och ta del av vår kunskap och erfarenhet här. Vi erbjuder olika typer av dokument, filmer och exempel på varför och hur reklampennor skapar värde i olika situationer.

Så blir en penna köputlösande

Pennor är normalt väldigt effektiva när man vill bygga varumärken och stärka relationer men de kan faktiskt också vara köputlösande. För att få en köputlösande effekt måste varumärket eller budskapet vara väldigt viktigt för mottagaren. Erbjudandet behöver inte vara rationellt utan kan lika gärna vara emotionellt, däremot måste det placeras i ett relevant sammanhang och tydligt innehålla en...

news-image

Pennor för att bygga varumärke

När det handlar om att stärka och bygga positiva känslor för varumärken så är fysisk reklam väldigt viktigt. Det som händer när du får en fysisk produkt, såsom t.ex. en penna i din hand är att det skickas impulser till din hjärna som levererar en känsla som du reagerar på, oftast med välbehag, tacksamhet och glädje. Bygga varumärke med fysisk reklam Under hösten 2016 genomfördes en stor...

Pennor för att förstärka en upplevelse

Hur kan en penna förstärka en upplevelse? Ja, ta t.ex. alla sammanhang där vi förväntas skriva eller anteckna. Avsaknaden av en penna i dessa lägen skulle definitivt försämra upplevelsen och skapa negativa känslor medan en snygg, funktionell penna skulle bidra till en positiv känsla av tillfredsställelse. Det är inget nytt att vi lever i upplevelsernas tid men med den konstanta ström av digital...

Pennor i mötet med andra människor

I alla situationer där det sker en interaktion mellan människor borde det vara självklart att ge bort en reklampenna. Vi vet att en gåva kan förstärka upplevelsen av ett möte och skapa positiva känslor hos mottagaren. I undersökningen ”The Power of Product media” från 2015 konstateras att produktmedia, såsom pennor, är mycket uppskattat att få. Nästan hälften uppger att de gladeligen tar emot...

Visar sida