Stäng X

Vet du vad du är ute efter?

CSR – så jobbar vi med hållbarhet

Läs Våra Policyer

Ingli Sweden strävar efter ett hållbart företagande. Nyckelområden inom hållbarhet är miljö, arbetsförhållande, mänskliga rättigheter och korruption, samt ansvarsfull företagsstyrning. Det handlar om företagets ansvar på tre områden: ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Vi har valt en strategi som bygger på insikten att vi är en del av problemet vilket gör att vi också kan bli en del av lösningen för en mer hållbar utveckling. Det innebär bland annat att vi ständigt jobbar för att integrera hållbarhet i vår verksamhet, samt i de produkter och tjänster vi erbjuder. Vi strävar efter ett miljöanpassat sortiment. Här kan du ta del av vår verksamhetspolicy.

Code of Conduct – Social uppförandekod

Vi stödjer FN ’Global Compact’s riktlinjer och accepterar vårt ansvar att beakta mänskliga rättigheter för dem som påverkas av vår verksamhet, samt att bidra till en hållbar utveckling i samhället. Som hjälpmedel har vi upprättat en social uppförandekod som gäller i såväl vår egen verksamhet som i relation med leverantörer av produkter och tjänster. Koden är en naturlig del av vårt arbete och beskriver legala krav och krav på arbetsvillkor, arbetsmiljö och miljö. Här kan du ta del av vår Code of Conduct dokumentation.

ISO Certifiering och Miljöåtgärder

Vi är också måna om att vår verksamhet ska bedrivas på ett sätt som lämnar så litet avtryck som möjligt på miljön. Detta uppnås genom att vi ser vår del i kedjan och ställer miljökrav på våra underleverantörer. Vi väljer miljöanpassade alternativ i det dagliga arbetet samt jobbar med att minimera onödig resursförbrukning.

Våra främsta åtgärder är att:

  • optimera våra transporter och minimera koldioxidutsläppen
  • minimera vårt avfall och källsortera det avfall vi ger upphov till
  • så långt som det är möjligt, välja produkter och papper som är miljömärkta
  • styra våra kunder rätt samt informera om mer miljöanpassade alternativ

Självklart ska vi också leva upp till gällande miljölagstiftning och hela tiden arbeta med att minska vår miljöpåverkan för att skydda vår miljö. Ingli Sweden vill ta sitt ansvar utöver det lagen kräver. Därför har vi påbörjat arbetet att certifiera oss inom miljö och kvalitet ISO 14001:2015 samt ISO 9001:2015.

Miljöanpassat sortiment av pennor

I vårt sortiment har vi en mängd miljöanpassade reklampennor. Ett riktigt miljövänligt alternativ är pennor tillverkade av PLA. PLA är en plast som drivits ut av växtfibrer vilket gör den biologiskt nedbrytbar. Tillverkningen kräver endast en tredjedel av den energi som krävs för tillverkning i ABS-plast.

Vi har också pennor som är tillverkade av återvunnen plast. Fördelarna med plaståtervinning är många, såsom t.ex. minskat oljeberoende och tillvaratagande av icke förnyelsebara råvaror. Dessutom bidrar det till minskad avfallsdeponering och har lägre miljöpåverkan än vanlig avfallshantering.

image

Pennor för att bygga varumärke

När det handlar om att stärka och bygga positiva känslor för varumärken så är fysisk reklam viktigt. Nyutkomna undersökningar visar att en penna är ett effektivt produktmedia.

Läs mer
image

Vad är ?

En reklampennas effektivitet som marknadsföringsmedia påverkas av olika faktorer. Det gäller att välja rätt. Då skapas en mycket högt

Läs mer

KUNSKAP & INSPIRATION

Vi ger dig kunskap och inspiration om pennans värde som produktmedia. Låt dig inspireras och ta del av vår kunskap och erfarenhet här.

Se alla poster