Code of Conduct

Code of Conduct

För att försäkra oss om att vi som företag bedriver vår verksamhet på ett etiskt, socialt och miljömässigt riktigt sätt har vi upprättat en Code of Conduct. Här kan du läsa mer om detta och ta del av vår dokumentation.

En naturlig del av vårt arbete

Ingli Sweden stödjer FN ’Global Compact’s riktlinjer. Vi accepterar vårt ansvar att beakta mänskliga rättigheter för dem som påverkas av vår verksamhet, samt vårt ansvar att bidra till en hållbar utveckling i samhället. Som hjälpmedel har vi upprättat en social uppförandekod med regler och riktlinjer. Den gäller för såväl vår egen verksamhet som i relation med leverantörer av produkter och tjänster. Vi ser koden som en naturlig del av vårt arbete. Den hjälper oss kvalitetssäkra, följa upp och förbättra vår verksamhet utifrån etiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Innehållet grundar sig på våra värderingar och beskriver legala krav och riktlinjer för arbetsvillkor, arbetsmiljö och miljö.

För dig som vill veta mer finns möjlighet att ta del av vår dokumentation här:

Ladda ner vår Code of Conduct >>