Kvalitetsledning: ISO 9001

Ingli Sweden vill ta sitt ansvar utöver det lagen kräver. Kvalitet och utveckling i det interna arbetet, i relationer till kunder, samt levererade produkter och tjänster är av yttersta vikt för oss. Därför har vi valt att certifiera inom kvalitet, ISO 9001:2015. Vi är också certifierade inom miljö, ISO 14001:2015. Läs mer om vårt miljöarbete här >>

Varför en ISO 9001 certifiering?

Standarden ISO 9001 är väl inarbetad och används av miljontals organisationer och företag över hela världen. Vi valde att certifiera oss hos Svensk Certifiering. Att jobba i ett ISO kvalitetsledningssystem hjälper oss att fokusera och arbeta för att ständigt förbättra vår verksamhet. Det gör att vi blir dedikerade till att systematiskt utveckla och höja kvaliteten i det interna arbetet, i vår relation till kunderna och i de produkter och tjänster vi levererar. Det hjälper oss också att agera ansvarsfullt inte bara mot kunder men också mot personal och ägare.

En win-win situation

Vinsterna att arbeta med ett kvalitetsledningssystem är många. Förutom att vi blir effektivare så blir hela personalen på företaget delaktig i kvalitetsarbetet vilket leder till färre missförstånd, korrigeringar och reklamationer. Det gör att vi kan lägga kraft på rätt saker och jobba mer fokuserat för att överträffa våra kunders förväntningar. Det blir en win-win situation för alla.

Här kan du se och ladda ner vårt ISO 9001 certifikat >>