Kommunikations- och Integritetspolicy

I denna policy vill vi informera dig om vilken typ, omfattning och i vilket syfte vi samlar in personuppgifter när du använder vår hemsida.

Denna policy gäller från och med 2023-06-21 och tills vidare. Policyn ses över minst en gång per år, varpå individer vars personuppgifter Ingli Sweden hanterar, blir informerade om eventuella förändringar. Om du har frågor rörande denna policy, behandling av personuppgifter, eller vill ha felaktiga uppgifter rättade är du välkommen att kontakta:

Ingli Sweden
Box 7334, 187 14 Täby
08-557 740 00
[email protected]

Personuppgiftsansvarig:

Ingli Sweden är personuppgiftsansvariga enligt Dataskyddsförordningen för behandling av personuppgifter.

Bolaget månar om den personliga integriteten för dig som besöker webbplatsen och de sociala medieplattformar som Bolaget använder (se lista längre ner under “Länkar och externa webbplatser”). Vi ansvarar för att de personuppgifter som samlas in av oss på webbplatsen inglisweden.com endast används för avsett ändamål. Vi skyddar dem mot obehörig åtkomst och användning.

Här finner du en sammanfattning av våra skyldigheter och dina rättigheter som personuppgiftslämnare.

Behandling av personuppgifter:

För att vi ska kunna svara på en fråga eller uppfylla en begäran från dig, måste du ibland lämna personuppgifter i form av t ex namn, adress, organisation, e-postadress och telefonnummer. Den information du uppger används för att bearbeta dina förfrågningar och/eller för att tillhandahålla de tjänster/information du begärt.

Vi behandlar även data som automatiskt registreras under ditt besök och som samlats in på vår hemsida, först efter en interaktion. Mer information om detta hittar du i vår Cookie Policy.

Personuppgifter kan på din begäran komma att lämnas ut till Bolagets partners (återförsäljare). En sådan begäran är t.ex. när personuppgifter lämnas under Kontakta Partner där syftet är att komma i kontakt med en återförsäljare. Det kan också vara efter en begäran eller ett medgivande som kommit från dig vid direktkontakt med Bolaget.

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut till underleverantörer som Bolaget anlitar för att utföra en tjänst, så som konsulttjänster inom t.ex. webb och marknadsföring, IT- och säkerhetstjänster, undersökningar, inbjudningar eller andra uppdragstjänster. Sådan underleverantör är personuppgiftsbiträde åt Bolaget.

Hur länge sparas personuppgifter?

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som tillhandahållandet av våra tjänster kräver eller om vi anser att det föreligger ett legitimt intresse för ytterligare lagring.

Rätten att lagra dina personuppgifter baseras på rätten om intresseavvägning. Intresseavvägning görs baserat på att vi endast kommunicerar med dig i din yrkesroll och håller dig informerad kopplad till ett eller flera relevanta syften som beskrivs här.

SYFTEN:

  • Hålla dig löpande informerad via e-post när du väljer att prenumerera på PenValue-bloggen.
  • Skicka information som du efterfrågar från vår informationsbank; Kunskap & Inspiration
  • Informera dig om innehåll och aktiviteter som kan vara av intresse för dig.
  • Kontakta dig och tillhandahålla den hjälp du efterfrågar.
  • Skicka prover som du har beställt, offerter eller skissförslag på din begäran

Vi sparar även personuppgifter i syfte att kunna genomföra marknadsanalys och för automatisk profilering baserat på webbaktivitet, där din profil kan användas i marknadssyfte.

Marknadsföring:

Genom att godkänna denna policy, samtycker du även till att Bolaget använder de personuppgifter du lämnar för att kontakta dig avseende marknadsföring och marknadsundersökningar. Detta i syfte att förbättra upplevelsen och optimera kvaliteten på våra tjänster. Om du inte längre önskar ta emot marknadsföring kan du enkelt avregistrera dig i samband med att du tagit emot något av våra digitala utskick eller genom att kontakta oss på [email protected] och ange att du inte längre vill bli kontaktad i marknadsföringssyfte.

Dina rättigheter då du lämnar dina personuppgifter:

Vi registrerar bara de uppgifter som vi behöver för den syften som beskrivs ovan. Som uppgiftslämnare har du alltid rätten att:

  • Ta del av den information som vi lagrar om dig
  • Ändra eller uppdatera den information vi lagrar om dig
  • Begära att informationen raderas och tas bort
  • Begära att informationen som lagras inte längre kan knytas till dig som person

Du har också rättighet att få information om det sker ett intrång i Bolagets dataregister, vilket då meddelas genom e-postmeddelande från oss.

Du har även rätt att begära ut information om personuppgifter som behandlas om dig hos Bolaget. Sådan begäran om registerutdrag ska göras skriftligen, vara egenhändigt undertecknad av dig och postas till: Ingli Sweden, Att: Personuppgiftsansvarig, Box 7334, 187 14 Täby

Du kan alltid kontakta oss för att få hjälp eller information om dina rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected]

Säkerhet:

Då du lämnar dina personuppgifter till Bolaget skall du känna dig trygg. Vi vidtar därför alla rimliga åtgärder för att dina personuppgifter skall vara skyddade. Bland annat utnyttjas SSLsäkerhet. Dina personuppgifter kommer aldrig att säljas eller överlåtas till annan part för andra syften än vad som specificeras i denna policy.

Behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen. De system vi använder för att lagra dina uppgifter är i grunden anpassade för att följa den lagstiftning och de förordningar för personuppgifter som finns i Sverige och övriga EU och som finns beskrivna här.

Bolaget samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller godkänd skyddsnivå.

Länkar och externa webbplatser:

På webbplatsen inglisweden.com finns länkar till andra webbplatser och sociala medieplattformar som Bolaget använder:

Ingli Sweden Facebook
Ingli Sweden LinkedIn
Ingli Sweden YouTube

Denna integritetspolicy gäller inte övriga webbplatser eller sociala mediekonton som Bolaget länkar till så du bör ta del av dessa webbplatsers integritetspolicy innan du lämnar ut dina personuppgifter.

Besökaridentifiering – Cookies:

På webbplatsen inglisweden.com används cookies, d.v.s. små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat kan spara personliga inställningar och gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen. De flesta webbläsare är förinställda på att acceptera cookies med du kan själv ändra inställningar och välja om du vill ta emot dem eller inte. Läs mer om Cookies och vad de används till i vår Cookie Policy