Stäng X

Vet du vad du är ute efter?

Så jobbar vi med hållbarhet

Ingli Sweden strävar efter ett hållbart företagande. Här beskriver vi på vilket sätt det är viktigt för oss, samt hur vi jobbar för att utveckla och implementera hållbarhet i vår verksamhet.

Tillsammans mot en hållbar framtid

Vi är medvetna om att sättet vi bedriver vår verksamhet påverkar människor, miljö och samhälle. Vi vill bidra till en långsiktig, hållbar utveckling för vår planet och människorna som ska leva där: nuvarande och kommande generationer. Arbetet som vi har påbörjat tillsammans är något vi är stolta över. Det är ett arbete som inte har något slut men det är med glädje och engagemang som vi jobbar tillsammans mot en mer hållbar framtid. I våra policyer kan du läsa mer om det som utgör grunden för vårt arbete.

Våra ledord

”Tillsammans” har sedan många år tillbaka varit vårt viktigaste interna ledord, tätt sammanlänkat med orden ”Ansvar”, ”Kommunikation”, ”Respekt” och ”Glädje”. Det är ord som vi beaktar dagligen. Ord som kan appliceras på vårt sätt att arbeta liksom på verksamheten i sin helhet och på den enskilde medarbetaren. De beskriver också hur vi önskar behandla varandra och inte minst vår omvärld.

Ansvarsfull företagsstyrning

Vårt kvalitets- och miljöledningssystem hjälper oss att möta de utmaningar och ta tillvara på de möjligheter som vi ställs inför. Vi är måna om att bedriva en ansvarsfull företagsstyrning där vi analyserar, sätter upp tydliga mål, implementerar, utvärderar och ständigt förbättrar vår verksamhet. Det är också viktigt att kommunicera mål och framsteg och utbyta erfarenheter med andra företag, parters och kunder.

Våra övergripande, långsiktiga mål är:

Kvalitetsmål
Ständigt verka för att minska kvalitetsbrister och höja kvaliteten på produkter och tjänster.

MIljömål
Att försäljningsmässigt öka andelen produkter som tillverkas av miljöanpassade material

För att säkerställa vårt utvecklingsarbete och skapa engagemang har vi också valt att ISO-certifiera oss inom kvalitet ISO 9001:2015 och miljö ISO 14001:2015.

I menyn här intill hittar du mer information om hur vi jobbar med hållbarhet. Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta oss. Fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig samma dag eller som senast nästkommande arbetsdag.