Miljöanpassat Sortiment av Reklampennor - Eco Friendly Range of Promotional Pens

Miljöanpassat sortiment

Miljön är en av våra viktigaste hållbarhetsfrågor. Vi har ett stort sortiment miljöpennor som är tillverkade av material som är bättre för miljön ur ett hållbarhetsperspektiv.

Vi ska göra det lätt att välja rätt

Vår ambition är att tillhandahålla och ständigt utöka vårt miljöanpassade sortiment av reklampennor. Vi ser det också som vårt ansvar att informera om vilka pennor som är bättre för miljön och försöka styra våra kunder och partners till att oftare välja miljöanpassade alternativ. Vi ska göra det lätt att välja rätt helt enkelt.

Här hittar du alla våra miljöpennor >>

Material med mindre miljöpåverkan

I sortimentet har vi en mängd pennor som tillverkas av material med mindre miljöpåverkan jämfört med traditionell, nytillverkad plast. Vi erbjuder t.ex. reklampennor som är tillverkade av:

Ingeo® PLA, biologiskt nedbrytbar plast
Våra pennor i PLA är tillverkade i ett patenterat och miljöcertifierat material från NatureWorks som kallas Ingeo®. Ingeo® PLA utvinns av förnybara råvaror, så som växtstärkelse och mjölksyra, och har unika egenskaper som inte återfinns i traditionell plast. Materialet är biologiskt nedbrytbart och komposterbart vid temperaturer över 60°C så det kan återingå i det naturliga kretsloppet. Dessutom kräver tillverkning av PLA endast en tredjedel av den energi som behövs för tillverkning av vanlig ABS-plast.

Återvunnen ABS (Recycled)
ABS är en hållbar och tålig plast med fin lyster som fungerar utmärkt att återvinna. Fördelarna med plaståtervinning är många. Pennor av återvunnen ABS är ett bra miljöval eftersom det bland annat bidrar till minskad nytillverkning av plast och tillvaratagande av icke förnybara råvaror.

rPET, återvunnen PET-plast
Reklampennor som är tillverkade av återvunnen rPET-plast ökar hela tiden på marknaden. Den är en lätt och stark plast som är väldigt tålig. rPET tillverkas till 100% av återvunna PET-flaskor och kan återanvändas till nya produkter många gånger. rPET-plast är inte vänlig för miljön i sig men den gör mindre påverkan. Liksom vid all plaståtervinning bidrar tillverkning i rPET också till bl.a. minskad avfallsdeponering och minskat oljeberoende.

Vete Hybrid, plast med 40% vetehalm
Våra Hybrid-pennor är tillverkade av en plast som består till 40% av vetehalm. Detta bidrar till reducerad mängd nyproducerad plast vilket gör dessa pennor till ett bättre val för miljön.

Returpapper
Pennor tillverkade av returpapper är bättre ur miljösynpunkt eftersom plastproduktion generellt kräver mer energi och släpper ut avsevärt mycket mer växthusgaser än motsvarande pappersproduktion. Dessutom slukar en pappersproduktion med returpapper avsevärt mindre energi. Att återvinna papper och använda för tillverkning av andra produkter bidrar också till en resurs-effektiv produktion och minskat avfall vilket är nödvändigt för vår cirkulära ekonomi.

Se hela vårt miljösortiment

Under Våra Pennor finns samtliga pennmodeller som ingår i vårt miljösortiment.

Klicka här för att se alla våra miljöpennor >>

För att göra det tydligt och enkelt har vi också sammanställt en separat miljöfolder med alla pennor i sortimentet.

Ladda ner vår miljöfolder i PDF-format här >>