Vårt miljöarbete: ISO 14001

Vår planet står inför större utmaningar än någonsin tidigare. Som företag är det vårt ansvar att skydda och minimera det avtryck vår verksamhet lämnar på miljön. Därför har vi valt att bedriva ett aktivt miljöarbete och certifiera oss inom miljö, ISO 14001:2015. Vi är även certifierade inom kvalitet, ISO 9001:2015. Läs mer om vår kvalitetsarbete här >>

Varför en ISO 14001 certifiering?

En certifiering är ett sätt för oss att visa, både internt och externt, att vi vill ta vårt miljöansvar och jobba aktivt för en bättre miljö. Vår certifiering hos Svensk Certifiering fungerar som en ständig påminnelse om detta och hjälper oss föra ett dedikerat miljöarbete. Med hjälp av ett miljöledningssystem blir vårt miljöarbete mer kompetent utfört, kommunicerat och dokumenterat. Standarden ISO 14001 är en internationell standard som är väl inarbetad och accepterad av marknaden världen över.

Fördelar med ett miljöledningssystem

Vårt miljöarbete blir tydligare, mer strukturerat och målinriktat med ett miljöledningssystem, men fördelarna är många fler än så. Vår personal får kunskap och motivation genom att vara delaktiga. Det inger även ett ökat förtroende hos våra kunder. Genom systematik och dokumentation får vi bättre intern ordning, samtidigt som en effektivare användning av material, energi och avfallshantering ger lägre kostnader.

Här kan du se och ladda ner vårt ISO 14001 certifikat >>

Ta del av vår miljöredovisning

Varje år genomför vi en miljöutredning som granskar hur organisationen inom Ingli Sweden påverkar den yttre miljön. Resultatet använder vi sedan för att utvärdera uppsatta miljömål och andra betydande miljöaspekter. Utredningen sammanställs även i en miljöredovisning som syftar till att synliggöra resultatet av vårt miljöarbete för såväl interna som externa intressenter.

Här kan du läsa vår Miljöredovisning för 2022 >>