Home » Kunskap & Inspiration » 3 avgörande skäl till att använda profilprodukter
bild på olika typer va profilprodukter

3 avgörande skäl till att använda profilprodukter

Produktmedia är ett av de största annonsmedierna i Sverige, större än utomhus- och TV reklam tillsammans. Men! Lika varumärkesbyggande och mycket, mycket mer kostnadseffektivt. Statistiken och undersökningarna talar sitt tydliga språk. Här listar vi 3 snabba och avgörande skäl till varför du ska använda dig av profilprodukter i din marknadsföring:   

  1. Profilprodukter upplevs som en gåva och är uppskattade att få
  2. Mottagaren kommer ihåg en bra profilprodukt
  3. Billigare annonsering får du leta efter!

För dig som vill läsa mer, ta del av hela undersökningen ”The Power of Produktmedia” här

1. Man kommer ihåg en bra profilprodukt!

Profilprodukter, främst reklampennor, används dagligen av en tredjedel av sina mottagare. Tillsammans med TV-reklam toppar de också listan över hur väl vi minns ett varumärke i samband med olika reklammedier. Summa summarum, produktmedia bygget ditt varumärke genom att bokstavligen finnas lätt till hands i vardagen.

2. Profilprodukter är uppskattade att få!

Mottagarna får positiva känslor av profilprodukter eftersom de uppleves som en gåva. Vi uppskattar nämligen att ta emot gåvor och reagerar oftast på dem med välbehag, tacksamhet och glädje. Hur ofta får du annars ett tack av någon som tar emot din reklam? Med produktmedia stärker du relationer på ett väldigt enkelt och effektivt sätt.

3. Billigare annonsering får du leta efter!

Kostnaden för profilprodukter brukar vara förhållandevis låg men varierar givetvis beroende på valet av produkt. Om vi exempelvis tar en reklampenna, så har den en livslängd på ca 8 månader under vilken den byter ägare i snitt 3-4 gånger och används över 3000 gånger. Om priset på pennan är 10kr har du då en exponeringskostnad på rekordlåga 0,3 öre. Mycket billigare än så kan det väl knappast bli!

Kom igång: Bygg starka relationer med kostnadseffektiva profilprodukter

Slutligen, profilprodukter stärker ditt varumärke såväl som dina relationer och detta till minsta möjliga kostnad.

Vill du ha inspiration kring hur du kan använda reklampennor (eller andra profilprodukter) för olika marknadsföringssyften?

Ladda ner vår kostnadsfria guide: 7 situationer där reklampennor har ett starkt värde

Är du sugen på att testa effekten av profilprodukter och ta fram dina egna? Gör vårt Quiz: Vilken penna passar ert företag?