Home » Kunskap & Inspiration » Kombinationen av fysisk reklam och digital marknadsföring ger bäst effekt

Kombinationen av fysisk reklam och digital marknadsföring ger bäst effekt

Idag väljer många företag att enbart satsa på digital marknadsföring då den digitala utvecklingen blir allt mer omfattande och det är lättare att mäta ROI i det digitala än det analoga. Däremot kan det finnas en fara i att helt släppa den ”traditionella” analoga kanalen. Statistik visar nämligen ofta på att en kombination av analog och digital marknadsföring ger bäst effekt.

Lättare, billigare och bättre ROI med digital marknadsföring

Historiskt sett har det varit väldigt svårt att kontrollera vem som exponeras för vilken reklam, vilket gör det till en utmaning att rikta annonserna till rätt målgrupp. Med hjälp av digital marknadsföring kan du istället exponera er produkt/tjänst för exakt rätt målgrupp. Idag går det att skräddarsy sina målgrupper i de flesta digitala annonsverktygen, vilket gör att konverteringsgraden blir högre.

En annan stor fördel med att marknadsföra sig via digitala kanaler är att du enkelt kan mäta resultatet utav dina insatser. Här använder man sig utav KPI:er för att kunna se ifall investeringarna är lyckade eller inte. Vilken typ av mätvärde som används kan däremot variera kraftigt beroende på vilken bransch du arbetar inom och vad du har för mål. Vill du exempelvis arbeta med varumärkesbyggnad och få fler personer att känna igen ert företag – då kan du använda antalet exponeringar för att utvärdera insatsen.

Utmaningen med digital marknadsföring

Enligt rapporten Nordic Advertising Compass 2019 visar det sig att en majoritet av Sveriges befolkning anser att reklam stör dem i vardagen. Oavsett om den är digital eller analog. Det som flest upplever som störande med reklam är när den inte går att undvika, hetsar till konsumtion och onödiga köp samt förföljer mottagaren (t.ex. efter att ha sökt efter en produkt på Internet). 

En undersökning från Postnord pekar också på att digitala kanaler genererar mer kognitiv stress. Resultatet är att konsumenten blir mer splittrad och riskerar att uppmärksamma färre relevanta budskap samt bygga ett mindre emotionellt engagemang till varumärket. 

Däremot visar det sig att digital reklam som kommer efter fysisk reklam förstärker effekten i varumärkeskommunikationen.

Reklam behöver vara minnesvärd eller “användbar”

Vem kan inte nästan hela låten i Ipren-reklamen eller har inte knutit an till ICA-Stig? Och varför har det blivit så? Jo, det handlar om att förmedla en känsla som når fram till konsumenten. Humor, sorg eller igenkänningsfaktorn är något som visat sig ha stor inverkan.

En annan sak som påverkar vår känsla för reklam är produkterna vi använder i vår vardag. Vanliga vardagsföremål som muggar, väskor eller pennor påverkar oss i vardagen. Det är även föremål som är perfekta för att sprida ett budskap på, då det både är en uppskattad och användbar produkt, men också något som är enkelt att ge bort och sprida vidare. 

Sammanfattningsvis

I slutändan handlar det alltid om vilket kanalval man gör och vem som som är mottagaren. Det viktigaste är dock budskapet du skickar ut och känslan det förmedlar – oavsett om det är digitalt, analogt eller en kombination av dessa.