Home » Kunskap & Inspiration » Maximera marknadsföringsimpact: Magin bakom att mixa digital, och fysisk reklam

Maximera marknadsföringsimpact: Magin bakom att mixa digital, och fysisk reklam

Idag väljer många företag att enbart satsa på digital marknadsföring då den digitala utvecklingen blir allt mer omfattande och det är lättare att mäta ROI i det digitala än det analoga. Men se upp! Det kan det finnas en fara i att helt släppa den ”traditionella” fysiska reklamen. Statistik visar nämligen ofta på att en kombination av analog och digital marknadsföring ger bäst effekt.

Så, hur maximerar du marknadsföringsimpact? Här får du en sammanfattning av artikeln:

  • Bolag föredrar ofta digital reklam då den möjliggör målgruppsanpassade kampanjer och enkel resultatmätning
  • All typ av reklam kan uppfattas som störande. Digitala annonser kan särskilt orsaka kognitiv stress och svagare varumärkesengagemang
  • Effektiviteten av digital marknadsföring ökar när den föregåtts av fysisk reklam
  • Minnesvärd och användbar reklam förstärks av vardagsprodukter, alltså fysisk reklam
  • Bäst effekt på målruppen uppnås genom en mix av digital och analog marknadsföring, trots den digitala marknadsföringens ROI-fördelar.

Varför föredrar bolag ofta digital marknadsföring framför fysisk reklam?

Historiskt sett har det varit väldigt svårt att kontrollera vem som exponeras för vilken reklam, vilket gör det till en utmaning att rikta annonserna till rätt målgrupp. Med hjälp av digital marknadsföring kan du istället exponera er produkt/tjänst för exakt rätt målgrupp. Idag går det att skräddarsy sina målgrupper i de flesta digitala annonsverktygen, vilket gör att konverteringsgraden kan bli högre.

En annan stor fördel med att marknadsföra sig via digitala kanaler är att du enkelt kan mäta resultatet av dina insatser. Här använder man sig av KPI:er för att kunna se om investeringarna är lyckade eller inte. Vilken typ av mätvärde som används kan däremot variera kraftigt beroende på vilken bransch du arbetar inom och vad du har för mål. Vill du exempelvis arbeta med varumärkesbyggnad och få fler personer att känna igen ert företag – då kan du använda antalet exponeringar för att utvärdera insatsen.

Kort sagt: verksamheter anser att digital marknadsföring har lättare, billigare och bättre ROI.

Svenskarna är reklamtrötta! Men digital efterföljning av fysisk reklam kan vara lösningen

Enligt rapporten Nordic Advertising Compass 2019 visar det sig att en majoritet av Sveriges befolkning anser att reklam stör dem i vardagen. Oavsett om den är digital eller analog. Det som flest upplever som störande med reklam är när den inte går att undvika, hetsar till konsumtion och onödiga köp samt förföljer mottagaren (t.ex. efter att ha sökt efter en produkt på Internet). 

En undersökning från Postnord pekar också på att digitala kanaler genererar mer kognitiv stress. Resultatet är att konsumenten blir mer splittrad och riskerar att uppmärksamma färre relevanta budskap samt bygga ett mindre emotionellt engagemang till varumärket. 

Däremot visar det sig att digital reklam som kommer efter fysisk reklam förstärker effekten i varumärkeskommunikationen.

Vardagsprodukter och minnesvärd reklam skapar oväntade band till varumärken

Man ska absolut inte underskatta känslans kraft. Reklam behöver vara minnesvärd eller användbar för att vara lyckad

Vem kan inte nästan hela låten i Ipren-reklamen eller har inte knutit an till ICA-Stig? Och varför har det blivit så? Jo, det handlar om att förmedla en känsla som når fram till konsumenten. Humor, sorg eller igenkänningsfaktorn är något som visat sig ha stor inverkan.

En annan sak som påverkar vår känsla för reklam är produkterna vi använder i vår vardag. Vanliga vardagsföremål som muggar, väskor eller pennor påverkar oss i vardagen. Det är även föremål som är perfekta för att sprida ett budskap på, då det både är en uppskattad och användbar produkt, men också något som är enkelt att ge bort och sprida vidare. 

Budskapets har betydelse i alla medier, oavsett digital eller fysisk reklam

I slutändan handlar det alltid om vilket kanalval man gör och vem som som är mottagaren. Det viktigaste är dock budskapet du skickar ut och känslan det förmedlar – oavsett om det är digitalt, analogt eller en kombination av dessa.