Home » Kunskap & Inspiration » Hållbar produktmedia
Hållbar produktmedia

Hållbar produktmedia

Produktmedia är en bransch i förändring. Glöm ”slit och släng” och billiga gratisprylar.

Produktmedia- och profilreklambranschen arbetar numera med en stort fokus på hållbarhet och miljö. Branschens omsvängning har blivit alltmer uppenbar de senaste åren. Nu vill företag, tillverkare, leverantörer och kunder ha profilreklam och produktmedia som andas kvalitet och hållbarhet.

Den nya eran illustreras tydligt av att Rådet för Hållbar Produktmedia bildades för två år sedan. Rådet består av ett nätverk med aktörer i branschen som alla vill arbeta med ett stort hållbarhetsfokus och en medvetenhet om miljön.

För Ingli Sweden är rådets arbete helt i linje med företagets ambitioner.

Ingli Sweden välkomnar alla insatser som görs för att visa att produktmedia och profilreklambranschen jobbar med ett hållbarhetsfokus. Det har funnits en negativ stämpel tidigare kring produktmedia som ”slit och släng” och något dåligt ur miljösynpunkt, men man kan jobba hållbart med produktmedia också. Vi vill lyfta värdet av ett hållbart arbete och bidra till att ge branschen en bättre stämpel, säger Anna Lundqvist som är marknadsansvarig på Ingli Sweden.

Ett samarbete mot mer hållbar produktmedia

Rådet för hållbar produktmedia vill samarbeta och bidra med kunskap för att påverka branschen i rätt riktning. Man är övertygad om att branschens aktörer kan hitta långsiktig lönsamhet via ett aktivt hållbarhetsarbete.

Rådet vill genom kunskapsutbyte, information och utbildning underlätta för alla berörda i branschen att bli bättre på att arbeta med hållbarhetsfokus för produktmedia.

Redan idag ser det dock mycket bättre ut jämfört med bara för ett par år sedan.

– Det finns väldigt många produkter som är bra och hållbara ur miljösynpunkt. Vi har sett en jättestor omsvängning i branschen från att mest syssla med billiga skräpprodukter till numera då både tillverkare, leverantörer och kunder lägger stor vikt vid att det ska vara kvalitetsprodukter som är tillverkade på ett hållbart sätt, säger Anna Lundqvist på Ingli Sweden.

För att bli än mer konkreta i sin verksamhet har rådet planer på att organisera sig på ett ändamålsenligt sätt – något som välkomnas av Ingli Sweden.

– Det här är viktiga frågor för Ingli Sweden. De aktörer som är med i rådet har uttryckt en vilja att bilda en projektgrupp och där vill vi gärna ingå för att bidra med våra kunskaper, säger Anna Lundqvist.

Initiativtagare till rådet är Marknadsbyrån, Master Design, Olsson & Co, Sandryds, Wackes och New Wave Group och en gång i kvartalet träffas nätverket.

De enskilda medlemmarna i nätverket arbetar dock kontinuerligt med olika utvecklingsprojekt mellan träffarna.

I samband med nätverksträffarna hålls bland annat Workshops och träffarna bidrar även till att öka kontakterna mellan medlemmarna på ett mer informellt sätt.

För rådet och nätverket är det viktigt att man är en fristående aktör något som ökar möjligheten för oväntade samarbeten och dynamiska projekt.

Ingli Sweden har i flera år haft fokus på hållbarhet och all verksamhet i företaget genomsyras av den ambitionen och strävan. Ett exempel på Ingli Sweden’s hållbarhetsfokus är miljöarbetet som bland annat innebär att det finns ett stort utbud med ett miljöanpassat sortiment av reklampennor

En del av pennorna är tillverkade av återvunnen plast som är bättre för miljön ur ett hållbarhetsperspektiv. Det finns även pennor som är tillverkade i Ingeo® som är en plast från NatureWorks. Plasten är uppbyggd av växtfibrer, vilket innebär att den är biologiskt nedbrytbar och komposterbar.

I sortimentet finns även Hybrid-pennor som är tillverkade av en plast som består till 40% av vetehalm. Mängden nyproducerad plast blir därmed mindre och pennorna bidrar därmed till en bättre miljö.

Det finns även pennor som är tillverkade av returpapper. Produktionen av returpapper kräver mindre energi jämfört med plastproduktion.