Home » Kunskap & Inspiration » Mediebyråer underskattar värdet av produktmedia
Mediebyråer - Media agencies

Mediebyråer underskattar värdet av produktmedia

Ny undersökning visar att många mediebyråer har dålig kunskap om produktmedia och därmed underskattar dess värde och potential. Ett problem för företagen som inte får rätt vägledning inför sina medieinvesteringar och riskerar att gå miste om profilprodukternas positiva effekter.

The Power of Product media

2015 genomförde INIZIO en undersökning på uppdrag av Svensk Branschförening för Profil- och Reklamprodukter för att ta reda på mottagarnas användning och attityd gentemot produktmedia. Resultatet visade på en mediekanal med stor genomslagskraft som mottagarna ställer sig mycket positiva till i jämförelse med andra medier.

I den uppföljande undersökningen, Power-of-Product-media 2017, tog man även upp frågor kring profilprodukters påverkan och roll i mediemixen. Man jämförde också svaren mellan mottagare (allmänheten), köpare (mediebyråer) och säljare (återförsäljare av profilprodukter).

Här kan du ta del av hela undersökningen The Power of Product Media 2017

Ett resultat som förvånar

När det gäller mottagarnas attityd och användning är resultatet från undersökningarna mer eller mindre detsamma. Bilden av produktmedia är fortfarande mycket positiv och över 30% säger sig använda profilprodukter dagligen. Främst reklampennor men även muggar, t-shirts och paraplyer hamnar i topp.

När man ser till profilprodukters påverkan visar undersökningen, kanske inte helt oväntat, att återförsäljare av produktmedia gärna överskattar mediets förmåga. Desto mer förvånande är då resultatet för köparna i jämförelse med mottagarna.

Mottagarna rankar nämligen profilprodukter mycket högt när det kommer till vilket media som är mest kännedomsbyggande, endast TV-reklam rankas högre. När det gällde mediets köputlösande förmåga hamnar produktmedia någonstans i mitten tillsammans med bio- och utomhusreklam. Köparna däremot rankar profilprodukter längst ner av alla medier både när det gäller kännedomsbyggande och köputlösande förmåga.

Produktmedia underskattas

Undersökningen gör det tydligt att köparna, i detta fall mediebyråerna, grovt underskattar profilprodukters påverkan sett till hur de faktiskt uppleves på marknaden. En förklaring kan vara att majoriteten av mediebyråerna, hela 57%, anser sig ha inga- eller dåliga kunskaper om produktmedia i allmänhet. Detta är ett problem eftersom mediebyråernas främsta uppgift är att vägleda företag i deras medieinvesteringar. Samtidigt vill företagen givetvis investera i rätt kanaler sett till sina mottagare.

Som leverantör av reklampennor, verksamma inom branschen, ser vi därför ett stort behov av att informera och utbilda alla köpare, såväl företag som mediebyråer, om profilprodukters positiva effekter. Inte bara för att det är vårt levebröd utan också för att det finns en oroväckande stor okunskap och produktmedia förtjänar en starkare position i mediemixen.

Vill du lära dig mer om produktmedia? Ta del av våra guider och kunskap!

I våra guider har vi valt att lyfta fram just reklampennor men informationen är lika aktuell för alla typer av profilprodukter.

PenValue-Guiden: 10 faktorer för att maximera värdet av dina reklampennor

7 situationer där reklampennor har starkt värde: Var-När-Hur reklampennor blir mest effektiva

Vill du hellre se vilken penna som skulle passa ert företag? Gör vårt Quiz >>