Home » Kunskap & Inspiration » Miljövänliga material för reklampennor & profilprodukter
MIljövänliga material

Miljövänliga material för reklampennor & profilprodukter

Plasten betyder oerhört mycket för hela vår tillvaro. Det är idag svårt att se hur vi ska klara oss utan plast. Det var under 50-talet som plastanvändningen tog verklig fart. I mitten av 50-talet så var den globala årsproduktionen av plast omkring 1 miljon ton, numera produceras över 300 miljoner ton per år.

I dag framställs plast och gummi till största delen med hjälp av petroleum (råolja/mineralolja) och är därför i huvudsak icke-förnybara. Plast som tillverkas av biologiskt framställda råvaror, som till exempel stärkelse, kallas ofta för Bioplast.

Men det är fel att kalla Bioplast för miljövänlig plast då de plaster som är nedbrytbara t.ex. kan orsaka samma skador på marin miljö som konventionell plast. Dessutom kräver de plaster som kallas nedbrytbara specifika förhållanden för att brytas ned, främst industriell kompostering.

Det finns även en risk med att kalla plast för bioplast eller biologiskt nedbrytbar då det kan leda konsumenter till att felaktigt tro att plasten är nedbrytbar i miljön, det kan i sin tur leda till ökad oaktsamhet och en ökad nedskräpning.

Ingli Sweden’s miljöarbete och pennor

I vår strävan att bedriva vår verksamhet på ett miljöanpassat sätt har vi valt att arbeta med olika sorter plast i våra pennor. Samtidigt aktar vi oss för att kalla plasten för miljövänlig utan vi ser det snarare som vi har ett utbud av pennor som är bättre för miljön än den gängse vanliga plastpennan.

Våra pennor i materialet Ingeo® PLA är gjorda av förnybara råvaror som till exempel växtstärkelse och mjölksyra. Plasten kan återingå i det naturliga kretsloppet då materialet är biologiskt nedbrytbart och komposterbart vid temperaturer över 60°C, men givet att det krävs en så hög temperatur så måste man aktivt kompostera den. Det går alltså inte bara att lämna plasten i naturen.

Vi arbetar även med återvunnen plast, ABS. Återvunnen plast är bra för miljön i så motto att den inte bidrar till nytillverkning av plast och därmed inte belastar våra gemensamma resurser.

Vi har även pennor av återvunna PET-flaskor. PET-plast är inte miljövänlig i sig men då den är återvunnen bidrar den i alla fall till ett minskat oljeberoende.

Vårt utbud av Hybrid-pennor med 40 % vetehalm bidrar också till att minska mängden nyproducerad plast. Vetehalm odlas i likhet med andra spannmål och har blivit en allt vanligare del i olika plastmaterial, det säljs allt från skärbrädor till solglasögon där vetehalm ingår.

Här kan läsa mer om vilka material vi använder oss av till våra pennor >>

Här kan du hitta alla våra miljöpennor >>

Framtidens material – Jäst ska tillverka plast

Vi på Ingli Sweden vill inte kalla någon plast för miljövänlig då även bioplaster har en inverkan på miljön. Men en förändring är på gång – det går att tillverka nedbrytbar och miljövänlig plast.

Just nu pågår forskning vid Chalmers institution för biologi och bioteknik kring en plast som tillverkas av jäst-bakterien. Vissa bakterier producerar naturligt Polymeren PHB som är en väl fungerande komponent i plast. Den plast som tillverkas av PHB bryts ner och försvinner efter bara några månader i jord och lämnar inga giftiga rester efter sig.

PHB-tillverkning från bakterier går dock väldigt långsamt och nu försöker forskarlag med hjälp av jäst att tillverka polymeren. Tidigare försök med vanlig bagerijäst har visat att det är möjligt men bageri-jästen är inte tillräckligt effektiv varför forskarna nu försöker med oljealstrande jäst som de genetiskt manipulerar för att den ska producera plast.

Forskarlaget vid Chalmers har valt en oljealstrande jäst med egenskaper lämpliga för att växa på restprodukter från skog och jordbruk. På så sätt kan man få en ekonomi i tillverkningen och skala upp den. Och just ekonomin är en hörnpelare vid tillverkning av ett miljövänligt material. Plast har flera användbara egenskaper som gör materialet unikt. Dessa egenskaper går dock att kopiera i hög utsträckning i dag i mer miljövänliga material.

Nu försöker dock forskningen ta nästa steg och ta fram ett biologiskt nedbrytbart material som kan konkurrera med plasten även ur ett ekonomiskt perspektiv, det är därför forskarlaget vid Chalmers redan från början vinnlägger sig om att det går att få en fungerande ekonomi i ”jäst-plasten”.