Home » Kunskap & Inspiration » Finns det egentligen miljövänliga reklampennor?
Miljöanpassat Sortiment av Reklampennor - Eco Friendly Range of Promotional Pens

Finns det egentligen miljövänliga reklampennor?

Idag vill alltfler företag köpa ” miljövänliga reklampennor ” men finns det egentligen något som är miljövänligt när det kommer till plastprodukter? Som leverantör av pennor, ofta tillverkade av just plast, känner vi ett ansvar i att reda ut begreppet. Det är ju först när vi har granskat vår egen produkt och sett på den med kritiska ögon som vi kan skapa förutsättningar och börja jobba mer medvetet för en bättre miljön.

Miljövänligt eller bara mindre dåligt för miljön?

Till att börja med vill vi poängtera att själva ordet ”miljövänligt” på senare tid har urholkats och lite tappat sin innebörd när det gäller olika framställda material. Förmodligen finns det inget material i världen är direkt vänligt mot miljön – bara mer eller mindre skadligt. Men om vi nu ska använda det ordet om reklampennor så tycker vi att gränsen för vad som kan anses vara miljövänligt går vid pennor som tillverkas av förnybara material. (ex. komposterbar plast, se filmen längst ner på denna sida). Utöver detta finns det i vår mening endast plastpennor som kan vara bättre anpassade för miljön än andra. Tyvärr inga som sanningsenligt kan beskrivas som riktigt miljövänliga.

Vi har därför valt att göra skillnad på Miljövänliga reklampennor och Miljöanpassade reklampennor i vårt sortiment baserat på vilken sorts plast de tillverkas av.

Så vad tillverkas reklampennor av för plast då?

I dagsläget tillverkas de allra flesta reklampennor, precis som majoriteten övriga plastprodukter, av ABS-plast. ABS-plast är en oljebaserad men ofarlig och tålig plast med lång livslängd. På det sättet är det således en hållbar plast men kan man kalla den miljövänlig? Nej. Däremot kan man se till att de pennor som tillverkas i ABS sker på ett kvalitets- och miljömedvetet sätt. Därför har vi exempelvis valt att jobba med tillverkare som har en ISO 9001 och 14000 certifierad produktion. Som en del i vårt miljöarbete jobbar vi också långsiktigt för att förändra förhållandet mellan antalet sålda produkter till fördel för mer miljöanpassade material.

Något som ständigt ökar på marknaden är annars pennor som tillverkas av återvunnen plast. ABS-plast har t.ex. fördelen att den just kan återvinnas med 99% renhet. Andra återvunna plaster som används är t.ex. PET-plast. Så är återvunnen plast miljövänlig då? Nja, det är så klart bättre att göra pennor av återvunnen plast men det förändrar ju inte det faktum att plasten ändå har tillverkats vid ett tidigare tillfälle. Så direkt vänligt mot miljön är det inte, men ett bättre miljöval helt klart!

Komposterbar plast, det bästa miljöalternativet på marknaden!

Biologiskt nedbrytbar plast som tillverkas av förnybara råvaror, så som växtstärkelse eller mjölksyra, går att kompostera och kan därmed återingå i det naturliga kretsloppet. Förnybara råvaror kan också produceras varje år i motsats till fossila resurser som kräver miljontals år för att bildas. När man framställer komposterbar plast lagras dessutom kolet ifrån växten (växthusgasen) i plasten under tiden den används. Det är först när plasten komposteras som det lagrade kolet släpps tillbaks ut i atmosfären och blir ”bränsle” till ny växtodling. Med andra ord agerar den även som en kolsänka. Sammantaget gör detta att reklampennor som tillverkas av komposterbar plast helt klart är det bästa miljöalternativet på marknaden.

Tyvärr finns det ytterst få reklampennor på marknaden idag som tillverkas av komposterbar plast. Förhoppningsvis kommer utbudet att öka i takt med att allt fler företag tar sitt miljöansvar på allvar.

Ingeo® PLA: Patenterad miljöplast från NatureWorks

Vi är därför mycket glada att kunna erbjuda Vegetal Pen och Bio-S, några av marknadens i särklass bästa och mest miljövänliga reklampennor. Pennorna är framtagna av den italienska kvalitetstillverkaren Stilolinea och tillverkas av Ingeo® PLA, en patenterad miljöplast från NatureWorks som är uppbyggd av växtfibrer. Detta gör att dessa pennor är biologiskt nedbrytbara och komposterbara till 80% (allt utom refill och fjäder). Givetvis finns miljöcertifikat för pennmodellerna att tillgå.

Se filmen om hur Ingeo® PLA tillverkas här:

Letar du efter reklampennor som är bättre för miljön?
Här hittar du hela vårt miljöanpassade sortiment: