Home » Kunskap & Inspiration » Mindfulness på företag
mandala mindfulness på jobbet

Mindfulness på företag

Varje år publiceras mängder av nya forskningsartiklar som påvisar att träning i mindfulness minskar stress. Samtidigt ökar det effektiviteten och förmågan att behålla fokus. Som chef eller arbetsledare är det alltid svårt att hitta en bra balans för att upprätthålla ett effektivt och kreativt arbetsklimat utan att skapa stress i arbetsgruppen.

De senaste åren har psykisk ohälsa, främst stressrelaterade sjukdomar, ökat med över 70%. Det har i sin tur fått allt fler chefer och ledare att börja jobba mer förebyggande mot detta. Något som har blivit väldigt populärt bland större företag, såsom Apple, Google, Folksam och AstraZeneca, är att införa s.k. CBMT bland personalen. CBMT (Corporate-Based Mindfulness Training) är ett träningsprogram som innebär att man implementerar mindfulness som ett förhållningssätt i arbetet. Personal som har genomgått mindfulnessträning beskriver ofta att de har lättare för att behålla fokus och undvika distraktioner. De upplever också att de sover bättre och är mer uppmärksamma, samt att de har fått större tålamod, acceptans och medkänsla för sina medarbetare.

Varför implementerar inte fler företag mindfulness i sin verksamhet?

Så om vi nu vet att mindfulness på jobbet kan motverka stress och bidra till ett effektivare arbetsklimat – varför är vi inte fler som implementerar detta i sin verksamhet? Det kan bero på (miss-)uppfattningen att mindfulness är svårt eller lite “flummigt”. Eller att det kan ses som ytterligare en dyr och tidskrävande aktivitet som hindrar det praktiska arbetet.

Faktum är att mindfulness på företag varken behöver vara svårt, dyrt eller tidskrävande. Man måste inte ta det stora och ofta kostsamma steget att införa ett CBMT program för att komma igång. Många gånger räcker det att göra en mindre förändring.Oftast är det inte arbetet eller stressen i sig som är problemet utan bristen på återhämtning. Forskning visar att vi får snabbare återhämtning genom att ägna oss åt mindfulness regelbundet och att korta övningar på 10 minuter per dag gör stor skillnad. 

Ta steget och börja träna på jobbet redan idag

Metoden för att träna mindfulness är enkel men kräver regelbunden övning. Träningen går ut på att man ska vara medvetet närvarande i tid, rum, kropp och tankar genom att rikta sin uppmärksamhet på t.ex. andningen, sina känslor eller rörelser. Även kreativa övningar vara avkopplande och hjälpa oss vara närvarande i nuet. Bland privatpersoner har det t.ex. blivit väldigt populärt att använda målarböcker och färgläggningspennor just för att det hjälper oss att samla våra tankar och koppla bort stress. (Läs gärna våra konkreta tips på övningar)

Ta steget själv och sätt upp ett enkelt program med korta övningar för dina anställda eller personer i din arbetsgrupp och träna mindfulness på jobbet regelbundet. Förhoppningsvis kommer du snart se bevis på de positiva effekter den här typen av träning kan ge.