Home » Kunskap & Inspiration » En trend, pennor med mindre miljöpåverkan
Miljöanpassat Sortiment av Reklampennor - Eco Friendly Range of Promotional Pens

En trend, pennor med mindre miljöpåverkan

Klimat och miljöfrågor är ständigt aktuella och Sverige ligger långt fram i många avseenden. Men frågan är om inte vårt västra grannland Norge i mångt och mycket kommit längre.

Till exempel har den norska besöksnäringen länge haft ett miljöfokus och man arbetar med ”sustainable destinations”; resmål där man vinnlägger sig om att värna om miljön, det lokala kulturarvet, lokalsamhället och dig som besökare. 

Ett annat område där norrmännen kommit långt i hållbarhetsfrågor är inom produktmedia som till exempel pennor. Många bedömare tror att en genomgripande branschförändring står för handen inom penntillverkning med mer fokus på att tillverka pennor med mindre miljöpåverkan.

Den ökande efterfrågan och kravet på hållbarhets- och miljöhänsyn leder sannolikt till att mindre seriösa aktörer på området faller bort. Att tillverka hållbara pennor där stort fokus är lagt på miljön kräver ett visst mått av kapacitet vilket kan innebära att branschen av sig själv regleras i en mer seriös inriktning.

En tydlig trend är att det köps färre produkter och endast de man har behov av, slit och släng är inget som den medvetne konsumenten vill ägna sig åt numera. Vilken typ av produktmedia ett företag köper sänder även en signal kring hur man vill profilera sig, ingen vill bli förknippad med produkter som inte upplevs som miljövänliga och hållbara.

Ett brett sortiment av pennor med mindre miljöpåverkan

Ingli Sweden har ett omfattande sortiment av reklampennor som är tillverkade av material med mindre miljöpåverkan.

Ingeo® PLA, biologiskt nedbrytbar plast

Ingeo® PLA är ett miljöcertifierat material som är utvunnet ur förnybara råvaror som växtstärkelse och mjölksyra. I temperaturer över 60 grader är materialet biologiskt nedbrytbart och komposterbart.

Återvunnen ABS (Recycled)

ABS är en plast som är synnerligen lämplig att återvinna. Vid tillverkning av pennor med återvunnen plast minskas nytillverkningen av plast och det innebär även att vi tar tillvara på råvaror som inte är förnybara.

PET, återvunnen PET-plast

PET är, precis som namnet antyder, en plast som är tillverkad av återvunna PET-flaskor. I sig är plasten inte miljövänlig, men i och med att den tas tillvara blir miljöpåverkan mindre. Plasten är i sig stark och tålig och dessutom väldigt lätt, varför den lämpar sig väl för att tillverka pennor.

Vete Hybrid, plast med 40% vetehalm

Det går alldeles utmärkt att tillverka plast med upp till 40% vetehalm. Plast med vetehalm i sig bidrar till att mängden nyproducerad plast minskar vilket är bra för miljön.

Returpapper

Även returpapper går att använda vid tillverkning av pennor. Generellt sett så är returpapper lämpligare än plast ur miljösynpunkt. Papper kräver mindre energi vid tillverkning jämfört med plast. Dessutom släpps det ut betydligt mycket mer växthusgaser vid plasttillverkning jämfört med vid tillverkning av papper.

Blyfri refill

Ingli Sweden erbjuder även pennor med en blyfri refill i flera av våra produkter. Elis Recycled från den klassiska italienska penntillverkaren Stilolinea är gjord i 100% återvunnen plast och dessutom med en blyfri refill.

Här kan du hitta alla våra miljöpennor >>

Ingli Sweden’s arbete med fokus på mindre miljöpåverkan

För Ingli Sweden är vårt miljö- och hållbarhetsarbete av största vikt, det är inte bara av altruistiska skäl och för att vi själva tror på det som vi är så angelägna. Vi ser även att det finns rent affärsmässiga skäl till att hysa höga ambitioner i de här frågorna.

Vi försöker hela tiden lämna ett så litet avtryck som någonsin möjligt på miljön. Vi ser även till att samarbeta med leverantörer som arbetar systematiskt och målmedvetet med miljö- och hållbarhetsfrågor.

En allt större del av vårt utbud av produkter har en mindre miljöpåverkan och vi märker ett ökande intresse från våra kunder.

Våra produkter från Asien ser vi till att optimera och samtransportera med andra per båt. All energi vi förbrukar är 100 % förnybar.

Slutligen så strävar vi hela tiden efter att optimera vårt miljö- och hållbarhetsarbete och ser på frågan ur ett holistiskt perspektiv vilket innebär att allt vi företar oss, stort som smått, ska vara med utgångspunkt från att det är hållbart och så miljövänligt som någonsin möjligt.