Home » Kunskap & Inspiration » Kommer reklampennan överleva i framtiden?

Kommer reklampennan överleva i framtiden?

Kommer pennan och pappret att överleva i en värld med touch screens och plattor?

I dagens digitala samhälle med surfplattor, touchskärmar, laptops och skrivplattor är det lätt att glömma bort pennan. Har pennan blivit en gammalmodig kliché som inte kommer att överleva framtiden?

Redan långt innan vi har börjat i skolan så har vi plockat upp en penna för att rita, skriva eller imitera skriftspråket. I första klass låg sedan fokus på att vi skulle lära oss att behärska att skriva bokstäver och sätta dem samman för att forma ord. Nu köps det in allt fler surf- och skrivplattor till skolor runt om i landet och en stor del av skolarbetet sköts helt digitalt. Även våra arbetsplatser digitaliseras i takt med att det “ideala elektroniska papperslösa samhället” tar form.

Även om den digitala skriften i teorin fyller samma funktion så innebär det inte att syftet är detsamma. Det finns fler aspekter att ta in i beräkningen då man jämför att skriva på t.ex. en iPad eller då man använder just penna och papper. Preferenser eller vanor kan påverka, men även den faktiska känslan av att skriva analogt.

Pennors funktion och design

Den klassiska pennorna finns fortfarande kvar i sin ursprungliga form men sedan händer det mycket, pennans design och funktion är under ständig utveckling. Den är inte längre enbart en penna utan kan även fungera som ett komplement till annan elektronisk utrustning. Såsom touch-pennor, 3D pennor och multifunktionella pennor med inbyggda verktyg av olika slag.

Men på sikt kommer pennan inte att kunna ersättas helt av teknik. Pennan fortsätter utvecklas men behovet av en analog penna försvinner inte. Det är svårt att konkurrera med en vanlig penna som tål väder och vind och som inte får slut på batterier. Den behöver inte heller laddas, synkas, uppdateras eller bytas ut när den nya modellen släpps på marknaden.

Finns fortfarande ett behov av reklampennor?

Ja. Även om vi blir mer digitala så är en penna praktisk – teknologin är inte helt där ännu. Bortsett från de mer praktiska aspekterna av att skriva för hand så pekar studier på att det förbättrar minnet och ger ett ökat fokus. Reklampennan är en fysisk produkt som är lätt att bära med sig, utforma, märka och anpassa utifrån de behov företaget har. Kostnaden per penna är oftast låg och spridningen är hög. Det ligger även ett värdet i att kunna ge bort någonting som är märkt med ert budskap.  

Så, trots att vi allt mer sällan skriver ned våra tankar på fysiska spiralblock eller i dagböcker så har pennan fortfarande inte förlorat varken sin plats eller funktion. Alla har olika preferenser, vissa föredrar att skriva på ett tangentbord och vissa med papper och penna. Med pennans ovan nämnda fördelar samt produkternas ständiga utveckling har vi svårt att se en framtid där pennan inte längre besitter ett värde.

Dessutom – ju mer digitala vi blir, desto mer sticker det analoga ut i mängden. Var inte rädda för att sticka ut och bli ihågkomna hos mottagaren. 

Undrar ni vilken penna som skulle passa ert företag? Gör vårt Quiz >>