Home » Kunskap & Inspiration » Så blir en penna köputlösande
Penna köputlösande - Pens increases sales

Så blir en penna köputlösande

Pennor är normalt väldigt effektiva när man vill bygga varumärken och stärka relationer men de kan faktiskt också vara köputlösande.

För att få en köputlösande effekt måste varumärket eller budskapet vara väldigt viktigt för mottagaren. Erbjudandet behöver inte vara rationellt utan kan lika gärna vara emotionellt, däremot måste det placeras i ett relevant sammanhang och tydligt innehålla en lösning på ett specifikt problem.

Så blir en penna köputlösande

Rätt målgrupp

En reklampenna är oftast inte direkt köputlösande men kan definitivt vara det på sikt. Dock krävs kreativitet och att man tänker ett steg längre. Det gäller att se till att pennan hamnar hos rätt person, på rätt plats och vid rätt tillfälle. Det är därför viktigt se ut sin målgrupp noga och ta reda på i vilka situationer pennan skulle kunna vara köputlösande, något som givetvis skiljer sig åt för varje enskilt varumärke och budskap.

Rätt plats

Vi kan ta en optiker som exempel. En anledning till att man köper nya glasögon är givetvis när man upptäcker att man har fått sämre syn. Ett rimligt antagande kan ju vara att detta ofta upptäcks i samband med att man läser och skriver någonting. I dessa situationer utgör en penna ett naturligt inslag. Tänkt dig då själv om denna penna skulle vara försedd med en optikers logo och kontaktuppgifter. Det är inte svårt att räkna ut vem man skulle vända sig till för att köpa nya glasögon.

Rätt tillfälle

Kanske låter det aningen långsökt, men att förutse och skapa en sådan här tänkbar situation där pennan blir köputlösande är faktiskt inte så svårt som man kanske kan tro. De flesta marknadsförare känner sin målgrupp väl. En optiker vet i regel ungefär vid vilken ålder synen börjar bli sämre eller hur ofta man brukar behöva byta styrka på sina glasögon. Faktum är att det skulle vara ganska lätt att selektera ut en målgrupp som med stor sannolikhet kan vara i behov av att köpa nya glasögon eller glasögon för första gången. Att se över sitt kundregister och komplettera med adresser till lämpliga personer i företagets närområde är inte heller någon avancerad process. Om man sedan gör ett utskick och väljer en penna som är extra skön att skriva kommer den med säkerhet både uppskattas och användas.

Ett tips: Korsord är fortfarande populärt, inte bara hos den äldre generationen, varför t.ex. en korsordspenna med suddbart bläck skulle kunna vara en väldigt bra lösning för att optimera sannolikheten för användning.

KOSTNADSFRITT WHITEPAPER: 7 situationer där reklampennor har ett starkt värde

I rätt situation kan en reklampenna hjälpa företag att hitta nya affärer eller stärka varumärken och kundrelationer på ett väldigt effektivt och prisvärt sätt jämfört med andra typer av marknadsföring. Denna text om hur en penna blir köputlösande är bara ett exempel på en sådan situation. För att göra det tydligt och enkelt för dig som jobbar med försäljning och marknadsföring har vi sammanställt ett dokument med totalt 7 tänkbara situationer där reklampennor har ett starkt värde. Dokumentet är kostnadsfritt och syftar till att inspirera och göra det lättare för dig att se nya möjligheter kring reklampennor för olika syften och användningsområden.