Home » Kunskap & Inspiration » Så kan en penna öka din konvertering
Öka konvertering - Increase conversion rate

Så kan en penna öka din konvertering

CTA (Call to Actions) och konvertering är idag begrepp som är starkt förknippade med digital marknadsföring men det många kanske inte tänker på är att de uppmaningar som slutligen får någon att göra det vi vill lika gärna (eller kanske ännu hellre) kan komma ifrån fysisk reklam.

Börja fysiskt och avsluta digitalt

Faktum är att motivationen till konvertering dramatiskt ökar om call to action-kommunikationen presenteras i fysisk form först. I den världsunika neuromarketingstudien Behind the Mind från 2016 lät man undersöka hur människor reagerade på såväl fysisk som digital reklam. Där konstaterades bland annat att fysisk reklam genererar bättre uppmärksamhet än digital reklam till både varumärke och CTA-element. Man kunde se att CTA-elementen uppmärksammades av hela 30% fler när de exponerades i fysisk form. I digitala kanaler medför den kognitiva stressen att uppmärksamheten blir mer splittrad. Intressant att tillägga är dock att digital reklam som visades efter fysisk reklam fick allra bäst resultat. För att maximera ditt utfall i digitala kanaler och öka din konvertering bör du alltså först kommunicera fysiskt.

Produktmedia får mottagarna att agera

Som fysisk reklam fungerar produktmedia och reklampennor utmärkt när man vill uppmana till handling. Dessa har nämligen en stark fördel i jämförelse med annan fysisk reklam eftersom de även uppfattas som gåvor. Att gåvor kan påverka mottagarna att agera i en bestämd riktning känner nog de flesta till. Därför är det också vanligt att företag använder sig av det i sin marknadsföring och försäljning. Inom psykologin pratar man ofta om reciprocitetsprincipen som går ut på att vi gärna vill återgälda det någon annan har gjort för oss för att slippa stå i tacksamhetsskuld. Det är alltså ingen slump att vi ofta får smakprover och testprodukter när vi går i affärer eller utlovas gratispremier i olika sammanhang då det bevisligen ökar sannolikheten för att mottagaren ska agera som vi vill.

Öka din konvertering med reklampennor

Självklara exempel där det kan vara lämpligt att ge bort en reklampenna är i alla sammanhang där man vill uppmuntra någon till att skriva. Det kan vara på konferensen, vid förslagslådan eller kassan i en butik men det kan lika gärna vara vid andra tillfällen. Säg att du önskar samla in information eller vill få personer i din målgrupp att anmäla sig till något. Genom att lägga med en reklampenna till ett fysiskt utskick så adderar du inte bara värde för mottagaren – steget till att fylla i den där blanketten, anmälan, låneansökan eller vad det nu kan vara blir ju också uppenbart mindre om man direkt får en penna i sin hand. Följ sedan upp med en förenklad e-post- eller onlinekampanj med motsvarande CTA-element så kommer du inte bara bemötas med igenkänning och större uppmärksamhet, utan även med ett visst mått av tacksamhet – ett optimalt utgångsläge för att öka din konvertering!

KOSTNADSFRITT WHITEPAPER: 7 situationer där reklampennor har ett starkt värde

I rätt situation kan en reklampenna hjälpa företag att hitta nya affärer eller stärka varumärken och kundrelationer. Detta på ett väldigt effektivt och prisvärt sätt jämfört med andra typer av marknadsföring. Denna text om att använda pennor för att öka sin konvertering är bara ett exempel på en sådan situation. För att göra det tydligt och enkelt för dig som jobbar med försäljning och marknadsföring har vi sammanställt ett dokument med totalt 7 tänkbara situationer där reklampennor har ett starkt värde. Dokumentet är kostnadsfritt och syftar till att inspirera och göra det lättare för dig att se nya möjligheter kring reklampennor för olika syften och användningsområden.