Home » Kunskap & Inspiration » Vad är egentligen miljövänliga profilprodukter?

Vad är egentligen miljövänliga profilprodukter?

Miljöfrågan har blivit väldigt viktig hos många företag idag och ett flertal har börjat se över hur deras verksamhet påverkar miljön och på vilket sätt de kan förminska sitt miljöavtryck. En väsentlig del i detta är hur man hanterar sina inköp – och till det räknas profilprodukter. Du kanske inte upplever detta som en särskilt viktig del men det gäller att tänka i alla led. Även det lilla kan göra skillnad.

Definitionen av miljövänliga produkter idag

Den finns ett flertal aspekter vi vanligtvis tänker på när vi pratar om miljövänliga produkter – bl.a. vilket material som används, hur tillverkningen går till, hur de levereras och hur de tas tillvara på efteråt.

Däremot så kan man egentligen inte kan kalla profilprodukter (eller någon produkt) för miljövänliga. Man får snarare benämna de som miljöanpassade eller att de har en lägre miljöpåverkan. Anledningen till att man inte ska använda ordet “miljövänlig” är för att man i dagens läge inte kan garantera 0% miljöpåverkan i alla led. Oavsett om produkten har miljömärkningar eller inte.

Miljömärkningar

I Sverige har vi idag över ett tiotal olika miljömärkningar/symboler som vi kan pryda våra produkter med. Alla med sina egna krav och riktlinjer som företag måste följa för att kunna använda stämpeln på sina produkter. Även vissa privata aktörer har skapat sina egna miljösymboler för att visa att de arbetar med klimat- och miljöfrågor på ett visst sätt.

Dessa miljösymboler kan i vissa fall ge en felaktig bild eftersom de inte nödvändigtvis betyder att produkten inte har någon miljöpåverkan. Det är snarare så att produkten kanske är mer hållbar ur ett miljöperspektiv än liknande produkter. Miljövänlig och miljöhållbarhet är inte samma sak, även fast de låter lika.

Miljömärkningar för profilprodukter

Här är 2 av de vanligaste miljömärkningarna du kan hitta på svenska profilprodukter.

Svanen

Svanen är Nordens officiella miljömärke och jobbar på uppdrag av regeringen för hållbart produktion och konsumtion. Svanen har ett antal kriterier och krav för respektive industri. Du hittar de alla här. När det kommer till profilprodukter är det bl.a viktigt att produkterna inte innehåller några skadliga ämnen och/eller är tillverkade av återvunnet material för att bli Svanenmärkta.

Naturskyddsföreningen – Bra miljöval

Bra miljöval är den enda miljömärkning i Sverige där kraven utformas av en miljöorganisation. Bra Miljöval arbetar inom 10 områden som har valts ut för att de har stor betydelse för miljö, hälsa och klimat. Inom profilprodukter kan man oftast se Bra Miljöval pryda profilkläder eller textilier. Märkningen ser till att tillverkningen av nya kläder sker på ett hållbart sätt och märker även återanvända textilier.

Att köpa profilprodukter ur ett miljöperspektiv

När det kommer till att köpa profilprodukter som ska vara bättre för miljön behöver man ställa sig några frågor först:

  • Behöver jag verkligen denna produkt?
    Konsumtion är en stor bov i fråga om miljöpåverkan, så i första taget är det viktigt att ni som företag verkligen tänker igenom era inköp.
  • Hur kommer jag påverka miljön om jag köper denna produkt?
    Beroende på om du köper en produkt gjort utav nyproducerat material eller återvunnet material så kommer du att påverka miljön på ett eller annat sätt. Antingen tänker man på att spara på jordens resurser och minska nytillverkning av skadligt material, eller så tänker man på efterbearbetningen av produkten i form av återvinning, kompostering eller avfallsdeponering.

Ett drömscenario hade varit om alla företag som tillverkar konsumentvaror kunde utgå ifrån produktens totala miljöpåverkan – material, tillverkningsprocess, transport, efterbehandling etc. Det är däremot svårt att få fram all information och garantera att den stämmer.

Som företag är det alltid bra att börja fråga era leverantörer hur deras miljöarbete går till och hur deras produkter påverkar miljön. Ju fler som ställer krav och tänker igenom hela ledet, desto bättre kommer vi bli på att räkna ut vår totala miljöpåverkan och göra bättre val.

Miljöanpassade och hållbara material för profilprodukter

Idag är det är svårt att hitta material och tillverkningsmetoder som är 100% miljövänliga. Vissa är däremot mer miljöanpassade än andra vilket gör att miljöpåverkan blir mindre.

Ekologiska textilier

När det kommer till textiler så finns det långt mycket mer att välja på idag än det fanns förr. Några material som man anser är mer ekologiska och miljövänliga är bomull, ull, hampa och återvunna fiber. Det finns däremot vissa restriktioner för att en produkt ska få kallas ekologisk. För att få gå under denna klassificering måste en del av ingredienserna ha ett ekologisk ursprung och en del ett naturligt. Det finns dock ingen lagstiftning som specificerar hur stora andelar som krävs för att en produkt ska få kallas ekologisk. Däremot finns det olika tredjepartsmärkningar som kräver att ett visst antal procent av ingredienserna ska vara ekologiska respektive naturliga.

Läs mer om ekologiska textilier här >>

Återvunnen plast

Idag finns det olika typer av plast som ger mindre miljöpåverkan jämfört med traditionell, nytillverkad plast. Några av dessa är:

Ingeo® PLA, biologiskt nedbrytbar plast

Ingeo® PLA utvinns av förnybara råvaror, så som växtstärkelse och mjölksyra, och har unika egenskaper som inte återfinns i traditionell plast. Materialet är biologiskt nedbrytbart och komposterbart vid temperaturer över 60°C, vilket innebär att det kan återgå i det naturliga kretsloppet. Dessutom kräver tillverkning av PLA endast en tredjedel av den energi som behövs för tillverkning av vanlig ABS-plast.

Återvunnen ABS (Recycled)

Återvunnen ABS är en hållbar och tålig plast och ett bra miljöval. Detta beror på att det bland annat bidrar till minskad nytillverkning av plast och tillvaratagande av icke förnybara råvaror.

rPET, återvunnen PET-plast

rPET tillverkas till 100% av återvunna PET-flaskor och kan återanvändas till nya produkter många gånger. rPET-plast är inte vänlig för miljön i sig men den gör mindre påverkan. Liksom vid all plaståtervinning bidrar tillverkning i rPET också till bl.a. till minskad avfallsdeponering och minskat oljeberoende.

Sammanfattningsvis

Det finns en mängd olika profilprodukter att välja mellan och alla påverkar miljön på sitt sätt. Materialet och tillverkningsprocessen spelar en stor roll i detta, men även hur produkten behandlas och återanvänds. Ju fler producenter som blir transparenta med hur de arbetar med miljöfrågor desto lättare blir det för konsumenterna att välja rätt.

Vi på Ingli Sweden är medvetna om att sättet vi bedriver vår verksamhet påverkar människor, miljö och samhälle. Vi vill bidra till en långsiktig och hållbar utveckling för vår planet, och vi strävar efter att bedriva verksamheten på ett sätt som skyddar och lämnar så litet avtryck som möjligt på miljön. Detta uppnås genom att vi ser vår del i kedjan och ställer miljökrav på våra underleverantörer. Du kan läsa mer om vårt miljöarbete här >>

Vår ambition är också att tillhandahålla och ständigt utöka vårt miljöanpassade sortiment av reklampennor. Vi ser det också som vårt ansvar att informera om vilka pennor som är bättre för miljön och försöka styra våra kunder och partners till att oftare välja miljöanpassade alternativ. Vi ska göra det lätt att välja rätt helt enkelt.
Här hittar du alla våra miljöpennor >>